Duurzame gezonde toekomst voor iedereen

IcoonToekomstbestendig, duurzaam én inclusief

De gevolgen van klimaatverandering hebben grote impact op onze samenleving. En sommige gevolgen kunnen kwetsbare groepen relatief sterk raken. Denk aan wat extreme hitte kan betekenen voor ouderen of daklozen in grote steden. Ook de energietransitie en een duurzame voedselstrategie kunnen leiden tot een kloof wanneer de betaalbaarheid niet goed wordt geregeld. Voor een toekomstbestendige, inclusieve en duurzame samenleving moeten we dus óók zorgen dat iedereen telt en kan meedoen. We moeten daarvoor anders leren kijken naar gezondheid, milieu, klimaat en de welvaartsverdeling in onze maatschappij. Zo voorkomen we dat mensen met een lage sociaaleconomische status buiten de boot vallen.

De meerwaarde van het IVO

Veel gemeenten en organisaties maken al werk van de Sustainable Development Goals (SDGs). Het IVO helpt daarbij. We helpen bij onderzoek naar de mogelijke effecten van klimaatadaptatie, de energietransitie en verduurzaming van de voedselketen voor kwetsbare groepen. We kunnen handvatten bieden voor het vertalen van een nationale strategie naar lokaal niveau, met voldoende voorlichting en hulp voor mensen met een laag inkomen. Ook kunnen we de mogelijke gevolgen van bepaalde beleidsscenario’s onderzoeken. Daarbij we denken graag mee over hoe je oplossingen creëert die voor álle partijen goed werken, voor zowel de stakeholders als de bewoners van kwetsbare wijken. Samen met Platform31 denken we bovendien mee in een experimentenprogramma waarin de energietransitie en leefbaarheid in wijken centraal staat.

Actuele projecten

Nieuws- en blogberichten

Publicaties op ivo.nl

Projectbibliotheek