Jeugdzorg

Icoon JeugdzorgJeugdhulp voor jeugd én gezin

Sinds de nieuwe Jeugdwet uit 2015 moet de jeugdhulp sneller, beter op maat en meer samenhangend worden, met 1 plan en 1 regisseur voor 1 gezin. Met snellere en kortere interventies is specialistische jeugdhulp minder vaak nodig, is het achterliggend idee. Daarnaast moet de jeugdhulp ook meer gebruikmaken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Voor gemeenten betekenen dit al flinke uitdagingen, terwijl de decentralisatie van de jeugd-GGZ ook grote bezuinigingen en groeiende wachtlijsten bracht. Hoe kun je toch de zorg voor jeugd en gezinnen goed oppakken? Wat doe je bijvoorbeeld met jongeren en de overgang van 18- naar 18+? En hoe voorkom je dat jongeren ‘hulp-moe’ worden en daardoor uit het zicht verdwijnen?

De meerwaarde van het IVO

De huidige jeugdinterventies zijn lang niet altijd goed onderbouwd of effectief. In Rotterdam was bijvoorbeeld slechts 5,2% van alle gesubsidieerde jeugdactiviteiten theoretisch onderbouwd en slechts 0,5% bewezen effectief. In andere gemeenten is dat waarschijnlijk vergelijkbaar. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut onderzoekt het IVO het effect en het verloop van lokale inventies en we kunnen aantoonbaar maken wat wél werkt en voor wie.

Nieuws- en blogberichten

Publicaties op ivo.nl