Over het IVO

Onderzoeksinstituut IVO beantwoordt al sinds 1989 onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Ons onderzoek richt zich vooral op de domeinen welzijn, zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken en schulden. We verbinden wetenschap, beleid en praktijk en volgen maatschappelijk relevante ontwikkelingen op de voet. Zo helpen we onze opdrachtgevers met goed onderbouwde kennis en doordacht praktijkadvies.

Ontwikkel- en onderzoeksvragen

Het IVO helpt bij het beantwoorden van kleine tot zeer complexe ontwikkel- en onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld op het vlak van welzijn, zorg, verslaving, ggz en maatschappelijke opvang. Ons doel is altijd de praktijk (het liefst direct) verder helpen. We hebben veel ervaring met proces- en effectevaluaties, beleidsonderzoek en richtlijnontwikkeling. Zo leidt ons werk bijvoorbeeld tot een beleidsbeslissing of zorgverandering binnen gemeenten of zorgaanbieders. Eerder hebben wij onder andere ook bijgedragen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden, richtlijnen en handreikingen voor de (forensische) verslavingszorg en ggz.

Actief in kennisdeling

Onze kennis delen we graag, bijvoorbeeld via publicaties, bijeenkomsten en via het geven van onderwijs. We begeleiden regelmatig stagiairs van hogescholen en universiteiten. Daarnaast ontwikkelen en verzorgen wij op verzoek colleges, onderwijsmodules en trainingen voor studenten en professionals.

Jaarplan 2021

Met welke projecten gaat het IVO in 2021 aan de slag? Welke ontwikkelingen signaleren we op de thema’s waar het IVO actief op is, zoals ‘Leefstijl en verslaving’, ‘Jeugdzorg’, ‘Zorg en ggz’ en ‘Forensische zorg’? Met dit jaarplan beschrijven wij welke belangrijke ontwikkelingen zichtbaar zijn op deze thema’s. Uiteraard wordt onze projectenportefeuille ook beïnvloed door de actuele situatie gedurende het jaar. Het IVO is een flexibele organisatie die oog houdt voor en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de praktijk.

Download het Jaarplan 2021 (pdf, 658 KB)

Onze opdrachtgevers

Enkele van onze recente opdrachtgevers en financiers zijn: