Leefstijl en verslaving

Leefstijl: ongezonde gedragspatronen Icoon drugs en alcohol

Mensen worden makkelijk ‘verleid’ tot ongezonde gedragspatronen. Denk aan regelmatig ongezond eten, veel gokken of urenlang doelloos internetten. Bijna de helft van de Nederlanders heeft overgewicht en ook een gokverslaving of socialemediaverslaving liggen steeds vaker op de loer. Daarnaast zien we ook maatschappelijk steeds meer aandacht voor seksueel risicogedrag en grensoverschrijdend gedrag. Vooral bij sociaal kwetsbare groepen en mensen met een lage sociaaleconomische status zijn ongezonde gedragspatronen een steeds belangrijker thema.

Middelenverslaving: alcohol, drugs en tabak

Een verslaving aan middelen kan grote problemen betekenen. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de persoon zelf. Mensen met een alcoholprobleem vormen de grootste groep cliënten binnen de verslavingszorg en steeds vaker gaat het om 55-plussers. Om een rookverslaving te voorkomen, wordt er ingezet op een nieuwe rookvrije generatie en een ontmoedigingsbeleid voor roken. Ondertussen rookt nog altijd een kwart van de volwassenen in Nederland tabak en hebben de meeste rokers extra ondersteuning nodig bij het stoppen met roken.

De meerwaarde van het IVO

Bij een verslaving verliest de persoon vaak grip op zaken als gezondheid, een gezonde leefstijl, werk en gezin. Het IVO onderzoekt welke kansen en strategieën kansrijk zijn voor herstel van de fysieke en mentale gezondheid, het psychosociaal welzijn en voor (actieve) deelname aan de samenleving: welke beleidsmaatregelen, hulpmiddelen of (wijk)aanpakken werken? Het IVO is bovendien één van de pioniers rondom onderzoek naar internetgerelateerde verslavingen. We zien dat gedegen onderzoek op dit vlak nog steeds nodig is, maar hetzelfde geldt voor andere ongezonde gedragspatronen. Zo onderzoeken we in opdracht bijvoorbeeld welke (lokale) risicogroepen meer verslavingsgevoelig zijn en welke (lokale) leefstijlinterventies kunnen werken, met aandacht voor achterliggende risicofactoren zoals armoede, multiproblematiek en stress.

Actuele projecten

Nieuws- en blogberichten

Publicaties op ivo.nl

Projectbibliotheek