Over het IVO

Onderzoeksinstituut IVO, voluit Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving, is een flexibele, veelzijdige en onafhankelijke onderzoeksorganisatie. We doen maatschappelijk relevant onderzoek in samenwerking met universiteiten en hogescholen. Daarnaast voeren we praktijkgerichte onderzoeken uit, bijvoorbeeld voor gemeenten, ministeries en zorginstellingen.

Onze expertise

Onze expertise is welzijn, zorg en hulp voor mensen in een kwetsbare positie. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar leefstijl en verslaving, jeugdhulp, ggz, en (forensische) zorg. Daarbij stellen we in ons onderzoek het perspectief van mensen in een kwetsbare positie zo veel mogelijk centraal.

Onze werkwijze

We zijn sterk in zowel kwantitatief onderzoek (de cijfers) en kwalitatief onderzoek (de verhalen achter de cijfers), als literatuuronderzoek. We doen ons onderzoek graag voor én samen met de praktijk. Daarnaast hebben we ruime ervaring met het bereiken en betrekken van mensen in een kwetsbare positie in onze onderzoeken.

Nieuws

Uitgelichte publicaties