Vraag- en doelstelling

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) heeft bij het Ministerie van Justitie aangegeven dat er behoefte bestaat aan een specifieke gedragsinterventie voor de groep volwassen alcoholdelinquenten. Is een specifieke gedragsinterventie voor deze doelgroep wenselijk? Het gaat daarbij om plegers van gewelds- en/of vermogensdelicten, waarbij riskant, problematisch – dus niet direct verslaafd – alcoholgebruik een rol heeft gespeeld. Naar aanleiding hiervan wil het Ministerie van Justitie dat de behoefte van de SVG aan een specifieke gedragsinterventie voor deze dadergroep nader onderbouwd wordt. Om die reden heeft de SVG het IVO gevraagd om een onderzoeksvoorstel te doen dat een dergelijke onderbouwing kan bieden. Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang en kenmerken van alcoholdelinquenten en antwoord geven op de volgende probleemstelling:

Is een specifieke gedragsinterventie voor de dadergroep die een delict heeft gepleegd onder invloed van alcohol wenselijk, en zo ja, welke aanpak is het meest geschikt?

 

Opzet onderzoek

Het onderzoek zal bestaan uit twee onderdelen, te weten een uitgebreid literatuuronderzoek en secundaire statistische analyses op twee reeds bestaande datasets. Aan de hand van deze datasets zal onderzocht worden in hoeverre de groep alcoholdelinquenten die een specifieke taakstraf opgelegd krijgt, verschilt van de groep problematische alcoholgebruikers, druggebruikers en/of gokkers met een vrijheidsstraf. In januari 2008 is het project afgerond.

Opdrachtgever

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

 

Onderzoeksteam

Soenita Ganpat MSc (onderzoeker) en Dr. Regina van den Eijnden (projectleider)

 

Publicatie

Rapport Onderzoek naar de dadergroep alcoholgerelateerde delicten (Pdf, 315 KB)