Een verdiepend onderzoek naar aanleiding van de longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus naar de uitstroom van jongeren met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problemen uit de JeugdzorgPlus

Doelstelling van dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds om inzicht te krijgen in de aansluiting van behandeling en begeleiding na uitstroom voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychiatrische problemen. Anderzijds om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van de Monitor op dit terrein. Jongeren met LVB of psychiatrische problemen stromen vaker uit naar een residentiële voorziening dan ‘gewone’ jongeren. Zij kunnen echter vrijwel nooit terecht op de plek van eerste keuze, vanwege wachtlijsten, de complexiteit van hun problematiek en de gehanteerde etiketten in de zorg. De kenmerken van jongeren met LVB (IQ 50-85) en psychiatrische problemen verschillen nauwelijks van overige jongeren in de JeugdzorgPlus. De verdeling van jongeren met LVB of psychiatrische problemen verschilt tussen instellingen. Dit heeft onder andere te maken met instellingskenmerken. Vanwege het grote percentage missende waarden op de IQ-variabele en de CBCL in de Monitordata was het niet mogelijk een vergelijking te maken van de kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau) van jongeren met LVB of psychiatrische problemen tussen instellingen.

Publicatie
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan (pdf, 632 kB)