Projectopzet
In de Nederlandse verslavingszorg worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met een aan overmatig gamen gerelateerde hulpvraag. Er is daardoor een behoefte ontstaan aan een diagnostisch instrument om gameverslaving correct te diagnosticeren en te registreren. Standaardisering van de diagnostiek zal het inzicht in de aard, ernst en omvang van de problematiek verbeteren en daarmee uiteindelijk de adequaatheid van de behandeling en preventie van gameverslaving in de verslavingszorg verbeteren.

Doelstelling
In 2012 is er in samenwerking met Parnassia-Brijder, Iriszorg, Herm Kisjes, Jellinek, Victas, Novadic-Kentron, en Youz een test voor gameverslaving in de klinische praktijk ontwikkeld. Reden hiervoor is dat bestaande lijsten voor gameverslaving zich niet richten op de klinische situatie qua taalgebruik, scoring, hier niet voor gevalideerd zijn, en beperkt aansluiten op scoring volgens de DSM-IV (en DSM-5).

Publicaties
Dit instrument, C-VAT, combineert actuele wetenschappelijke & klinische inzichten over gedragsverslaving met vraagstellingen die aansluiten bij het perspectief van cliënten en behandelaars. Het werd gepubliceerd in TOKK. De verdere validatie werd in 2015 uitgebracht als rapportage.
Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., & van de Mheen, D. (2014). C-VAT 2.0. Klinische toepassing en validatie van een assessment tool voor gameverslaving [Clinical application and validation of an assessment tool for game addiction]. Rotterdam: IVO. (pdf, 713 kB)
Van Rooij, A. J., Van Duin, L., Frielink, N., DeFuentes-Merillas, L., & Schoenmakers, T. M. (2012). C-VAT: Clinical Video game Addiction Test. Een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk. TOKK, 37(3), 139–152. (pdf, 115 kB)
Op dit moment wordt deze lijst nader onderzocht binnen verschillende Nederlandse instellingen voor Verslavingszorg.

Opdrachtgever
Stichting Volksbond Rotterdam

Planning
September 2011- December 2014

Onderzoeksteam (IVO)
Tony van Rooij (onderzoeker), Tim Schoenmakers (projectleider)

Samenwerking
Laura de Fuentes (Novadic-Kentron)