Achtergrond
Internet maakt deel uit van het dagelijks leven van basisschoolkinderen. Ze zoeken online naar informatie, kijken naar filmpjes, maken gebruik van sociale media en spelen online games. De gebruiksmogelijkheden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen door de grotere beschikbaarheid van draadloos internet en het gebruik van mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets. In een klein aantal gevallen ontspoort het internetgebruik en neemt het problematische vormen aan (‘internetverslaving’). Ouders vragen zich af hoe zij in de opvoeding om moeten gaan met het internetgebruik van hun kinderen en hoe zij eventuele problemen kunnen voorkomen. De onderhavige studie richt zich op de relatie tussen opvoedstrategieën van ouders en het internetgebruik van hun kinderen.

Onderzoeksmethode
Voor het onderzoek hebben een kleine 600 basisschoolkinderen van groep 7 en 8 en een kleine 200 ouders/verzorgers vragenlijsten ingevuld over opvoedstrategieën en internetgebruik. Hierbij werd gebruik gemaakt van tablets met daarop survey software van Qualtrics. De vragenlijsten richtten zich op het internetgebruik van de kinderen aan de ene kant en aan de andere kant de kennis van en het begrip van ouders voor het internetgebruik van hun kinderen, de kwaliteit van de communicatie tussen ouder en kind en de aard en intensiteit van de beperkende maatregelen die ouders eventueel toepassen.

Resultaten
De resultaten maken duidelijk dat de kwaliteit van de communicatie tussen ouder en kind een belangrijke rol speelt in de relatie tussen opvoedingsstrategieën en het internetgebruik van kinderen. De kwaliteit van de communicatie hangt op haar beurt weer af van de door het kind ervaren ouderlijke kennis van en begrip voor het internetgebruik van het kind. De kwaliteit van de communicatie tussen ouder en kind lijkt zelfs de belangrijkste factor te zijn om problematisch internetgebruik te voorkomen, hoewel het cross-sectionele karakter van de studie het leggen van causale verbanden verhindert. Om eventuele problemen met internetgebruik van kinderen te voorkomen lijkt het dan ook vooral aanbevelenswaardig om ouders te stimuleren zich op de hoogte te stellen van wat hun kind op internet doet en hen aan te moedigen daarover met hun kinderen te praten.

Financier
Stichting Volksbond Rotterdam

Publicatie
Opvoedstrategieën ter voorkoming van problematisch internetgebruik bij basisschoolkinderen: een exploratieve studie (pdf, 787 kB)

Onderzoeksteam
Gerda Rodenburg (projectleider)
Gert-Jan Meerkerk (onderzoeker)
Wouter Haverkort (stagair)