Achtergrond
Het verminderen van het aantal verkooppunten van tabaksproducten is één van de mogelijke maatregelen die zouden kunnen bijdragen aan het realiseren van het in het Nationaal Preventieakkoord gestelde doel om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Sommige andere landen beperkten het aantal verkooppunten van tabak al, maar niet allemaal op dezelfde manier. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil weten hoeveel verkooppunten van tabak er op dit moment zijn en op welke manier dit het beste verminderd kan worden.

Vraagstelling
Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van drie onderzoeksvragen:

  1. Hoeveel verkooppunten van tabak zijn er op dit moment in Nederland?
  2. Op welke manieren kan het aantal verkooppunten van tabaksproducten worden verminderd?
  3. Welke maatregelen zijn er in andere landen getroffen om het aantal verkooppunten te beperken?

Opzet
Het onderzoek start met een meting van het aantal tabaksverkooppunten in Nederland, waarbij we ook de afzet, omzet en werkgelegenheid in kaart brengen. Met behulp van een literatuurstudie en internationale interviews verkennen we de beleidsmaatregelen die in andere landen zijn genomen om de verkoop van tabak te beperken. Deze studie gebruiken we als input voor het vaststellen van mogelijke beleidsopties in Nederland. De effecten van deze beleidsopties brengen we tot slot, zowel op een kwantitatieve als een kwalitatieve manier, in kaart, door middel van een economisch model, interviews en deskresearch. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor het maken van beleidskeuzen gericht op het verminderen van het aantal verkooppunten van tabaksproducten.

Looptijd
Januari 2020 – september 2021

Resultaten

Financiers
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoeksteam
SEO Economisch Onderzoek: Lucy Koks, Tom Smits, Lennart Kroon, Prof. Carl Koopmans
IVO: Dr. Gert-Jan Meerkerk, Prof. dr. Gera Nagelhout
Universiteit Maastricht: Prof. Marc Willemsen