Titel


Bereik van de gratis hepatitis B vaccinatiecampagne


 


Opdrachtgever


GGD Nederland


 


Vraag- en doelstelling


Onderzocht wordt wat het bereik is van de gratis hepatitis B vaccinatiecampagne onder risicogroepen: mannen met homoseksuele contacten, druggebruikers en prostituees. Van belang is te weten wat de redenen van non-participatie en non-compliance zijn, om het bereik in de loop van het project te kunnen vergroten.


 Opzet onderzoek


In het kader van dit onderzoek zijn semi-gestructureerde interviews gehouden bij ongeveer 300 personen per risicogroep: mannen met homoseksuele contacten, druggebruikers en prostituees. Deze interviews vonden plaats in 3 regio’s per doelgroep: Rotterdam, Utrecht en Zuid-Limburg. Door middel van een ‘etnographical map’ zijn de vindplaatsen van de risicogroepen per regio in beeld gebracht. Op deze vindplaatsen, zoals seksclubs, prostitutie zones, methadonposten, en homobars zijn respondenten geworven voor interviews. De interviews bevatten naast vragen over bekendheid met de gratis hepatitis B vaccinatiecampagne en de vaccinatiegraad tegen hepatitis B, ook vragen over sociaal-demografische kenmerken, seksueel risicogedrag, de mate van druggebruik, en concepten die zijn ontleend aan de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) en het Health Belief Model (Rosenstock, 1965).


 Onderzoeksteam


Drs. Jessica Baars, dr. Brigitte Boon (dagelijks begeleider en co-promotor), prof.dr. Dike van de Mheen (promotor), prof.dr. Henk Garretsen (promotor). 


 


Klik hier voor een pdf van het rapport: Hepatitis B vaccinatieproject: bereik van risicogroepen.