Bouwstenen voor een herstelondersteunende leefomgeving bij verslavingsproblematiek
Verslavingsbehandeling en ondersteuning bij herstel worden nog onvoldoende georganiseerd rondom de persoon met een verslaving en diens naasten. IVO en NISPA onderzochten hoe de samenhang en continuïteit kunnen worden versterkt van verschillende manieren om herstel te ondersteunen. Zij voerden een praktijkonderzoek uit met lokale teams in Den Bosch, Nijmegen en Amsterdam. Daarbij waren verslavingszorginstellingen (Novadic-Kentron, IrisZorg en Jellinek), partners uit het sociaal domein, gemeenten en ervaringsdeskundigen betrokken.

Dit leverde een inspiratieboek op, met bouwstenen voor een herstelondersteunende leefomgeving bij verslaving. Het herstelverhaal van Stella staat centraal in dit inspiratieboek, gebaseerd op waargebeurde cliëntreizen. Het inspiratieboek kan helpen om aandacht voor verslaving en ervaringsdeskundigheid een plaats te geven in beleid en de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.