Ondersteuning en behandeling bij herstel zijn vaak onvoldoende georganiseerd rondom de persoon met een verslaving en diens naasten. Om deze situatie te verbeteren, werkten onderzoeksinstituten IVO en NISPA samen om de samenhang en continuïteit van herstelondersteuning te verbeteren. Dit resulteerde in een inspiratieboek (Pdf) met bouwstenen voor een herstelondersteunende leefomgeving bij verslaving.

Herstelondersteunende zorg bij verslaving is van groot belang. Het stigma op verslaving is groot, en wanneer de omgeving ermee te maken krijgt, weet men vaak niet hoe te handelen. Door een sterke herstelinfrastructuur te creëren, waarin verslavingszorg naadloos samenwerkt met het sociaal domein, kunnen we de herstelkansen voor deze groep vergroten.

Met behulp van praktijkonderzoek haalden het IVO en NISPA adviezen op uit de praktijk. Hierbij werkten lokale teams in Den Bosch, Nijmegen en Amsterdam samen met partners uit het sociaal domein, gemeenten, de verslavingszorginstellingen Novadic-Kentron, IrisZorg en Jellinek, en ervaringsdeskundigen. De resultaten zijn verwerkt in een inspiratieboek. Het inspiratieboek, gebaseerd op waargebeurde cliëntreizen, plaatst het herstelverhaal van Stella centraal. Het biedt handvatten om aandacht voor verslaving te integreren in beleid en dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.