Cursus cliëntprofielen
Op zoek naar een manier om zorgaanbod en zorgvraag binnen uw instelling beter op elkaar af te stemmen? De door het IVO ontwikkelde methode voor doelgroepanalyse in de verslavingszorg helpt u verder. Een doelgroepanalyse is zinvol wanneer u een zorgprogramma voor een bepaalde doelgroep wilt ontwikkelen of bestaande zorg wilt verbeteren. Een goede analyse vooraf vermindert de kans op problemen zoals een lage instroom of een hoge drop-out, ernstige opstartproblemen van het project, of een lage effectiviteit van de aangeboden zorg.

Implementatie richtlijn cliëntprofielen
In 2004 en 2005 is de methode voor doelgroepanalyse in de verslavingszorg toegepast bij twee instellingen voor verslavingszorg: Mondriaan Zorggroep (MZG) en De Grift. MZG heeft zich gericht op verbetering van het zorgaanbod voor dubbele diagnosecliënten, met name wat betreft de nazorg na opname in een dubbele diagnosekliniek. De Grift heeft de richtlijn toegepast voor het maken van een cliëntprofiel van de doelgroep van casemanagement.

Publicaties
Brochure cursus cliëntprofielen (pdf, 26 kB)
Richtlijn cliëntprofielen (pdf, 153 kB)
Implementatierapport 2007 (pdf, 261 kB)
Implementatierapport 2003 (pdf, 135 kB)