Vraag- en doelstelling
In 2010 gaf de Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS opdracht tot uitvoering van een cohortonderzoek waarin ruim 500 dakloze mensen in de vier grote steden 2,5 jaar zouden worden gevolgd met als doel meer inzicht in de situatie van dakloze mensen, de ontwikkelingen in hun woonsituatie en dagelijkse kwaliteit van leven, en de werkzaamheid van de persoonsgerichte aanpak. Vanaf 2011 werden met de dakloze mensen uit dit cohort vier interviews gehouden waarbij telkens hun perspectief op de situatie centraal stond. Het IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving en Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc voerden dit onderzoek uit.

De doelen van de cohortstudie zijn:
A. Bepalen van de behoeften en wensen van dakloze mensen met een beoogd persoonsgericht traject, in relatie tot hun achtergrond en problemen.
B. Bepalen van de transities in soorten onderdak en van de voorspellers van stabiele huisvesting.
C. Bepalen van veranderingen in de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van dakloze mensen, en van de voorspellers van subjectieve levenskwaliteit.

Opzet onderzoek
Coda-G4 volgde een cohort van ruim 500 personen gedurende 2,5 jaar vanaf het moment dat zij zich in 2011 meldden bij de maatschappelijke opvang in één van de vier grote steden. Deelnemers aan deze studie zijn in die periode vier keer geïnterviewd. De eerste rapportage (Van Straaten et al., 2012) beschrijft de kenmerken van het cohort van dakloze mensen bij de eerste meting (T0). Een uitgebreide beschrijving van de achtergrond, doelen, opzet en uitvoering van de cohortstudie wordt gegeven in deze eerste rapportage. De tweede rapportage (Van der Laan et al., 2013) geeft de resultaten weer van de tweede meting (T1) die zes maanden na het eerste interview plaatsvond, en beschrijft daklozenprofielen die zich binnen de groep deelnemers in het cohort laten onderscheiden. De derde rapportage (Van Straaten et al., 2014) geeft de resultaten weer van de derde meting (T2), die een jaar na het tweede interview (T1) en anderhalf jaar na het eerste interview (T0) plaatsvond en beschrijft veranderingen in de situatie van jongere en volwassen deelnemers. De eindrapportage (Al Shamma et al., 2015) geeft de resultaten nadat de deelnemers 2,5 jaar zijn gevolgd. Aan de orde komen hun woonsituatie, zorggebruik en zorgaansluiting, kwaliteit van leven en zelfbepaling. Daarnaast besteedt dit eindrapport ook aandacht aan de ervaringen van dakloze mensen met een traject en de geboden hulp.

U kunt de rapportage downloaden (Pdf)

Periode
februari 2010 – najaar 2015

Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoeksteam
IVO:
Barbara van Straaten, MSc (onderzoeker)
Dr. Gerda Rodenburg (projectleider)
Prof. dr. Dike van de Mheen (promotor)

Impuls:
Sara Al Shamma, MSc (onderzoeker)
Jorien van der Laan, MSc (onderzoeker)
Dr. Sandra Boersma (projectleider)
Prof. dr. Judith Wolf (promotor)

W