Achtergrond
Steeds meer patiënten bezoeken de huisartsenpraktijk in verband met psychische problemen. De positie en functie van de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) wordt daarmee ook steeds belangrijker. De POH-GGZ brengt de psychische problematiek van patiënten in kaart en begeleidt hen eventueel kortdurend binnen de huisartsenpraktijk. De functie van de POH-GGZ wordt uitgevoerd door professionals met diverse opleidingen, bijvoorbeeld sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkers.

Doelstelling
Doelstelling van dit project is de communicatievaardigheden van POH’s-GGZ in kaart brengen.

Opzet
Er worden video-opnames van de consulten van POH’s-GGZ gemaakt. Deze worden vervolgens systematisch geobserveerd en geanalyseerd. Daarnaast worden vragenlijsten afgenomen onder patiënten en POH’s-GGZ.

Looptijd
Maart 2019 – december 2019

Financier
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaat
Artikel: Welke taal spreekt de POH-GGZ: ‘ggz-taal’ of ‘huisarts-taal’?
Artikelen Tessa Magnee in Huisarts en Wetenschap

Onderzoeksteam
Prof.dr. Sandra van Dulmen (Nivel)
Dr. Janneke Noordman (Nivel)
Ruud Roodbeen (Nivel)
Lotte Schulze (Nivel)
Dr. Derek de Beurs (Nivel)
Dr. Tessa Magnée (IVO)
Dr. Jasper Nuijen (Trimbos-instituut)