Vraag- en doelstelling
De gemeente Rotterdam kent bovengemiddeld veel inwoners met schulden die, bovendien, ook een hogere schuld hebben dan gemiddeld. De schulddienstverlening bereikt volgens de Rotterdamse Rekenkamer onvoldoende de mensen met schulden, onder andere omdat de toeleiding te ingewikkeld zou zijn. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om het bereik van Rotterdammers met (dreigende) schulden te vergroten en de juiste ondersteuning te bieden om te komen tot financiële zelfredzaamheid. Het uitvoeringsplan ‘Samenhang schulddienstverlening’ geeft hier nader vorm aan. In het kader van dit uitvoeringsplan is het IVO gevraagd het proces waarin naar concrete verbeteringen wordt gewerkt te begeleiden.

Opzet
IVO zet in samenwerking met de gemeente Rotterdam een Community of Practice (CoP) op. In een CoP delen professionals inzichten over een urgent complex vraagstuk en genereren samen oplossingen om verbeteringen te bewerkstelligen. IVO draagt bij aan de knelpunteninventarisatie, begeleidt bijeenkomsten en evalueert gekozen oplossingen.

De professionals in de CoP schulddienstverlening zijn afkomstig uit verschillende disciplines en organisaties (Kredietbank Rotterdam, Vraagwijzer, Welzijn) die dagelijks vorm geven aan de uitvoering van werkzaamheden in de keten schulddienstverlening. Ook een ervaringsdeskundige maakt deel uit van de CoP. De oplossingen die worden gekozen zijn bij voorkeur klein, concreet en de resultaten ervan meetbaar. Gekozen oplossingen worden ook in de CoP uitgetest en geëvalueerd. Deze aanpak vereist vertrouwen en speelruimte van het management.
Geïnventariseerde knelpunten worden in meerdere rondes aangepakt, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden dat door het ene knelpunt aan te pakken de prioritering van de overige knelpunten kan wijzigen. Het streven is de oplossing voor elk knelpunt in een korte tijd uit te testen en te evalueren. Dit draagt bij aan een doeltreffend proces dat, in dit geval, de keten schulddienstverlening in zijn samenhang verbetert.

Looptijd:
Augustus 2017 – augustus 2018

Financier:

Gemeente Rotterdam

Onderzoekers:

Cas Barendregt (senior onderzoeker)
Barbara van Straaten (projectleider)

Bekijk hier het resultaat van de CoP.