Opzet onderzoek
Volgens een studie uit 2007 onder Nederlandse directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide werknemers die beschikken over een internetaansluiting, besteedden werknemers gemiddeld 4,9 uur per week aan privé surfen, emailen of bellen tijdens werktijd. Over het algemeen lijkt het beeld te overheersen dat cyberslacking negatieve effecten heeft, vooral door kosten vanwege verlies aan arbeidsproductiviteit maar ook door toegenomen kosten vanwege spyware, virussen en andere veiligheidslekken in het bedrijfsnetwerk.

Doel- en vraagstelling
Het doel van het huidige onderzoek is tweeledig. Ten eerste richt het onderzoek
zich op het beantwoorden van de vraag in welke mate cyberslacking voorkomt binnen de verschillende hoofdberoepsgroepen in Nederland. Naast dit op prevalentie georiënteerde deel van het onderzoek richt het onderzoek zich op de relatie tussen cyberslacking en kenmerken van het werk, de beleving van het werk, de productiviteit op het werk en het omgaan met internet als (dwangmatige) gewoonte. Op deze wijze verschaft het onderzoek inzicht in de aard, ernst en omvang van cyberslacking in Nederland en in factoren die met cyberslacking samenhangen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan eventuele positieve effecten van cyberslacking.

Opdrachtgever
Stichting Volksbond Rotterdam

Publicatie
Cyberslacking: het gebruik van het internet voor privédoeleinden tijdens werktijd (pdf, 388 kB)

Onderzoekers
Gert-Jan Meerkerk, Tim Schoenmakers en Dike van de Mheen