Achtergrond
In de reclassering wordt het middelengebruik van cliënten regelmatig gecontroleerd. Hoe deze controle eruit ziet, verschilt tussen reclasseringsinstellingen binnen Nederland. Onderzoeksinstituut IVO ontwikkelde daarom samen met De Woenselse Poort, Diagnostiek voor U en Novadic-Kentron de Handreiking Middelencontroles in de ambulante context van de reclassering. De Handreiking kan de betrouwbaarheid en eenduidigheid van middelencontroles binnen het reclasseringswerk vergroten. In de handreiking wordt bijvoorbeeld ingegaan op de aard van de middelencontroles (strikte controle of risicobeheersing), soorten testen, procedure en frequentie van de controles, en het bespreken van de uitslag met de cliënt. De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) merkt dat de handreiking in de praktijk professionals nog te veel ruimte biedt voor eigen invulling. En wil de handreiking daarom doorontwikkelen tot een meer handelingsgericht protocol. Daarnaast maken recente ontwikkelingen (met name op het gebied van nieuwe en snellere testen) een update van de handreiking gewenst.

Doelstelling
Het doel van dit project is de voorbereiding van de doorontwikkeling van de Handreiking Middelencontroles in de ambulante context van de reclassering.

Opzet
Het project bestaat uit desk research, interviews en vragenlijstonderzoek onder experts. IVO en SVG werken samen met Inforsa, Verslavingszorg Noord Nederland, Vincent van Gogh, Novadic-Kentron, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering en Verslavingskunde Nederland. Het project resulteert in een voorstel voor de doorontwikkeling van de handreiking naar een handelingsprotocol.

Looptijd
Februari 2020 – juli 2020

Resultaat
Handreiking Doorontwikkeling van de Handreiking Middelencontroles (Pdf)

Financier
Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

Projectteam
Ir. Elske Wits (onderzoekscoördinator, IVO)
Dr. Tessa Magnée (onderzoeker, IVO)
Arie Uyterlinde (beleidsadviseur, SVG)