Vraag- en doelstelling

Onderzoek het effect van een advies-op-maat-module voor overmatige drinkers. Het gaat om een internetsite waar volwassenen kunnen aangeven hoeveel alcohol zij drinken en welke alcoholgerelateerde problemen zij ervaren. Deelnemers aan de drinktest krijgen een persoonlijk drinkadvies dat is toegespitst op onder andere hun eigen alcoholgebruik, gezondheid, attitude en eigen effectiviteit: kortom een alcohol advies-op-maat (AOM). Theoretisch gezien berust de inhoud van het alcohol advies-op-maat op het gedragsveranderingmodel van Prochaska en Diclemente; de adviezen worden gegeven op basis van het stadium waarin de betreffende drinker zich bevindt (van precontemplatie tot gedragsbehoud).
Het OAM is nu al online (www.drinktest.nl), maar het NIGZ heeft een wetenschappelijk verantwoorde update ervan ontwikkeld. Het IVO deed een effectstudie van deze nieuwe advies op maat module. In deze effectstudie bij overmatige drinkers wordt het AOM vergeleken met een algemene folder over de werking en de effecten van alcohol. In een randomized controlled trial wordt onderzocht of AOM, vergeleken met de controle-conditie, gunstigere effecten heeft op de voornaamste determinanten van overmatig alcoholgebruik, op het alcoholgebruik zelf en op alcoholgerelateerde problemen.

 

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek zijn mannelijke respondenten in de leeftijd van 18 tot 65 jaar geselecteerd die overmatig alcohol drinken (21 of meer glazen per week of tenminste 1 maal per week 6 of meer glazen per dag. Zij zijn door middel van randomisatie verdeeld over een experimentele en een controlegroep. Respondenten in de experimentele groep is gevraagd het advies-op-maat-programma (www.drinktest.nl) te doorlopen en na afloop te beoordelen; respondenten in de controlegroep kregen een folder over alcohol die ze gevraagd werd te lezen en te beoordelen. Na het beoordelen van de voorlichtingsmaterialen kregen de respondenten een directe nameting, die bestond uit een vragenlijst met evaluatievragen over het gebruikte materiaal (drinktest of folder). Het onderzoek bestaat verder uit twee follow-upmomenten (na 1 maand en na 6 maanden). Beide vragenlijsten bevatten vragen over het alcoholgebruik van de respondent en over gedragsdeterminanten van alcoholgebruik (beliefs, attitude, intenties, kennis, risicoperceptie en alcoholverwachtingen). Na afloop van de follow-up periode is bekeken of naar aanleiding van de voorlichtingsmaterialen veranderingen zijn in (de determinanten van) de alcoholconsumptie, en of hierin verschillen te zien zijn tussen de respondenten uit de experimentele en controlegroep.


Opdrachtgever
NIGZ, Woerden

 

Financier
ZonMw

 

Onderzoekers

MSc. Anneke Risselada, dr. Brigitte Boon (projectleider)