Opzet onderzoek
Parkstad Limburg volgt vanaf eind jaren ’90 van de twintigste eeuw harddruggebruikers in de regio, die bijna dagelijks opiaten en andere drugs gebruiken. Rond de eeuwwisseling leek er nauwelijks sprake van verjonging in de scene van chronische harddruggebruikers. Sterker nog, de gemiddelde leeftijd steeg tussen 1999 en 2002 van 37 naar 39 jaar. Jongere harddruggebruikers, tot 30 jaar, maakten nauwelijks deel uit van de straatscene en tussen 1999 en 2002 nam hun aantal nauwelijks toe (Coumans et al, 2000).

In recent DMS onderzoek (2004-2006) uitte een aantal contactpersonen vermoedens van frequent harddruggebruik, waaronder uitgaansdrugs, onder jongeren die (nog) niet bij hen in beeld zijn. Mogelijk lopen deze jongeren, indien zij problemen hebben of krijgen naast of door hun druggebruik, het risico om te marginaliseren. Waarschijnlijk komt harddruggebruik onder jongeren die niet (meer) naar school gaan vaker voor (Trimbos, 2006). Hoewel de GGD in 2005 in Parkstad een daling van zowel het cannabisgebruik als het harddruggebruik onder jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs signaleerde, kunnen die ontwikkelingen dus niet zondermeer vertaald worden in een verwachte daling van het harddruggebruik onder (voortijdig) schoolverlaters en 20-plussers. Een vraag die zich opdringt is of deze jongeren de nieuwe aanwas van de scene van chronische heroïne- en/of cocaïnegebruikers zullen vormen of dat zij wellicht een ander soort scene zullen vormen. Of is het toch waarschijnlijker dat er in de toekomst geen harddrugsscene meer zal zijn wanneer de huidige ex-straatscene ‘uitsterft’?

Het antwoord op de vraag of de straatscene uitsterft zal niet in deze rapportage te vinden zijn. Wel een eerste verkenning van hoe het druggebruik onder jong volwassenen (< 30 jaar) er uit ziet, welke achtergronden meespelen en met welke problemen zij kampen.

Publicatie
Van de straat – Eindrapportage Drug Monitoring Systeem 2004 – 2006 (pdf, 216 kB)

Onderzoekers
Sandra van der Dam, Moniek Coumans, Ronald Knibbe