Achtergrond
E-health kan mensen helpen om gezonder te leven. Maar niet elke e-health interventie is bewezen effectief en werkt ook voor elke doelgroep. In het INSISTENT (INcluSIve StraTegies for E-health in NuTrition) project richten we ons op e-health interventies voor gezonde voeding. We focussen ons op in welke mate deze interventies werken voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

Vraagstelling
Welke gedragsveranderende strategieën en onderliggende werkingsmechanismen die mensen met een lagere sociaaleconomische positie kunnen ondersteunen bij gezond eetgedrag, gebruikmakend van e-health, zien we in de literatuur? En wat is bekend over de mate van effectiviteit ervan?

Opzet
In dit project voeren we een systematische literatuurreview uit door verschillende databases voor wetenschappelijke literatuur te doorzoeken naar studies over e-health voor gezonde voeding bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie. We toetsen de resultaten van deze literatuurreview bij experts uit de praktijk. De opbrengst van dit project bestaat uit een overzicht van gedragsveranderende strategieën en onderliggende werkingsmechanismen in interventies gericht op mensen met een lagere sociaaleconomische positie, getoetst aan de beroepspraktijk.

Looptijd
Januari 2020 – december 2020

Financier
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Onderzoeksteam
Het project wordt uitgevoerd door Sandra Bukman en Amber Ronteltap van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven (lectoraat Innovatie van Beweegzorg) aan de Hogeschool Utrecht.
Consortiumpartners zijn:

  • Pharos: Karen Hosper
  • Voedingscentrum: Roel Hermans
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland: Annemien Haveman
  • Onderzoeksinstituut IVO: Gera Nagelhout
  • Open Universiteit: Catherine Bolman