Vraag en doelstelling
Van 2010 tot en met 2013 heeft het IVO een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de behandeling voor alcoholverslaving door SolutionS Center in Voorthuizen.

Opzet van het onderzoek
In totaal zijn voor het onderzoek 259 cliënten geïncludeerd. Alcohol vormde het primaire probleem voor al deze cliënten, eventueel met cocaïne als secundair probleem. Van 46% (n=118) van de geïncludeerde cliënten zijn gegevens beschikbaar om de effectiviteit van de behandeling na een jaar te bepalen. Analyses naar selectieve uitval laten zien dat de respondenten bij aanvang van de behandeling niet verschilden van de non-respondenten op alcoholgebruik en -afhankelijkheid, maar er wel beter voor stonden wat betreft zorg en herstel bevorderende factoren. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de terugval onder de non-respondenten hoger was dan onder de respondenten.

Resultaten
De resultaten laten zien dat 60% van de respondenten volledig abstinent van alcohol is gebleven gedurende het gehele jaar na afloop van de intramurale behandeling. Bij 40% is sprake (geweest) van een lapse of relapse. Eenentachtig procent van de respondenten was in de 12e maand na afloop van de intramurale behandeling volledig abstinent, bij 19% was sprake van alcoholgebruik. De effecten van de selectieve uitval op de resultaten worden in de discussie van het rapport met de effectevaluatie besproken.

Looptijd
mei 2009 – september 2013

Opdrachtgever
SolutionS

Publicaties
Clienttevredenheid verslavingskliniek Solutions Voorthuizen, een tussenrapportage (pdf, 115 kB)
Cliënttevredenheid verslavingskliniek SolutionS Center in Voorthuizen 2012 (pdf, 152 kB)
Eindrapport Effectevaluatie van de behandeling van alcoholverslaving door SolutionS Center Voorthuizen (pdf, 133 kB)

Onderzoekers
Gert-Jan Meerkerk (uitvoerend onderzoeker)
Tim Schoenmakers (projectleider)