Van de Straat, Eindrapportage Drug Monitoring Systeem 2004 – 2006


 


Auteurs: Sandra van der Dam, Moniek Coumans, Ronald Knibbe


 


In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van het Drug Monitoring Systeem (DMS) Parkstad Limburg, 2004 ? 2006. Het DMS is een informatie- en signaleringssysteem waarin doorlopend gegevens worden verzameld over drugs, druggebruik en categorieÌÇn druggebruikers in Parkstad Limburg.


 


Deze editie van het DMS is een continuering van het onderzoek dat liep tussen 1998 en 2002. Eerdere rapportages die het DMS heeft opgeleverd zijn:


– Het proces van marginalisering en verharding in de drugscene van Parkstad Limburg.


(Coumans, Neve en Van de Mheen, 2000)


– Druggebruikers in Parkstad Limburg: Noden en behoeften. (Coumans en Knibbe, 2001)


– Druggebruikers in Parkstad Limburg: Trends en profielen. (Coumans en Knibbe, 2002)


 


De voorliggende rapportage gaat in op de ontwikkelingen en signalen ten aanzien van de volgende aandachtsgebieden:


– sociaal-demografische samenstelling


– bronnen van inkomsten


– woonsituatie


– middelengebruik


– de drugsmarkt


– gezondheid


– sociale relaties


– gebruik van voorzieningen en hulpzoekgedrag


– migratie, mobiliteit en functies van het centrum


 


De onderzoeksgegevens zijn verzameld met behulp van twee onderzoeksbronnen en methoden: etnografisch veldonderzoek onder druggebruikers en interviews met contactpersonen. Centraal staan het perspectief van druggebruikers en de trends en ontwikkelingen in en rond de scene(s) van druggebruikers. Omdat uitsluitend gebruik is gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden, worden geen cijfermatige uitspraken gedaan.