Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker ingezet voor de individuele ondersteuning van cliënten, ook binnen de forensische sector. Hoewel er nog weinig zicht is op de effecten hiervan op recidive, laat het promotieonderzoek van Margriet Lenkens zien dat dit soort ondersteuning wel van meerwaarde is.

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds belangrijker gevonden in verschillende sectoren van hulpverlening, ook in de forensische sector. De erkenning van ervaringskennis, naast wetenschappelijke en professionele kennis, is groeiende. Deze vorm van kennis krijgt een steeds meer formele plek binnen organisaties die werken met personen die delicten hebben gepleegd. Ervaringsdeskundigen worden vaker betrokken bij beleid en belangrijke beslissingen, dragen bij aan deskundigheidsbevordering door professionals uit de strafrechtketen te trainen en bieden ondersteuning en begeleiding aan cliënten, binnen forensische zorginstellingen maar ook in de vrijwillige sector en bij bedrijven die deze doelgroep, met vaak een afstand tot de arbeidsmarkt, weer aan het werk krijgen.

Lees verder op ccv-secondant.nl