Vraag- en doelstelling
Alcohol- en drugsgebruik onder scholieren kan verschillende nadelige gevolgen hebben, zoals spijbelen, schooluitval, agressie, depressies, hersenbeschadiging en een verhoogd risico op verslaving op latere leeftijd. Rotterdams onderzoek laat zien dat er in het algemeen sprake is van een afname in alcohol- en drugsgebruik onder scholieren, maar niet onder ROC-studenten. Zij gebruiken relatief veel alcohol en drugs. Rotterdam heeft dan ook een ‘Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC’s’ opgesteld om gebruik onder deze doelgroep terug te dringen. Het Aanvalsplan richt zich op studenten, hun ouders en leerkrachten, en omvat meerdere componenten. Zo is aandacht voor informatie & educatie (o.a. met behulp van leeftijdsgenoten), het stellen van regels (o.a. in de vorm van gedragscodes en een integraal veiligheidsbeleid op de ROC’s) en professionele hulp op locatie (bijv. gezondheidscoaches vanuit de verslavingszorg die aanwezig zijn op de ROC’s).

In dit project onderzoeken we de effectiviteit van het Aanvalsplan op het verminderen van alcohol- en drugsgebruik en daaraan gerelateerde problemen (o.a. spijbelen, criminaliteit en gezondheidsproblemen). Daarnaast wordt gekeken hoe het implementatieproces verloopt en welke componenten van het Aanvalsplan bijdragen aan het mogelijke effect.

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een effect- en procesevaluatie. De effectevaluatie vindt plaats bij studenten, ouders en ROC-leerkrachten. Vóór de start van het Aanvalsplan, 6 maanden na invoering en 12 maanden na invoering vullen zij een vragenlijst in. Op basis van deze gegevens wordt bepaald of de inzet van het Aanvalsplan bij ROC-studenten leidt tot het verminderen van alcohol- en drugsgebruik en daaraan relateerde problemen.

Ook de procesevaluatie vindt bij zowel studenten, ouders als leerkrachten plaats. Door met hen interviews te houden wordt inzicht verkregen in succes- en faalfactoren bij invoering van het Aanvalsplan. Daarnaast geven de interviews inzicht in welke componenten bijdragen aan het mogelijke succes van het Aanvalsplan.

Looptijd
September 2012 – december 2014

Opdrachtgever
ZonMw

Publicatie
Factsheet Verminderen van alcohol- en drugsgebruik onder
ROC-studenten (pdf, 2 MB)

Onderzoeksteam
Drs. Gerda Rodenburg (onderzoeker)
Dorien de Bruijn, MSc (junior-onderzoeker)
Dr. Tim Schoenmakers (projectleider)