Achtergrond
Wat zijn de generieke principes achter de leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag? En wat hebben de verschillende onderwijsprojecten in het kader van verward gedrag precies opgeleverd? Deze vragen staan onder meer centraal in de evaluatie die Platform31 en onderzoeksinstituut IVO samen uitvoeren.

Binnen de ZonMw-programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning en het Actieprogramma Verward Gedrag financiert ZonMw zestien leernetwerken. Dit zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo’s en praktijkinstellingen met als doel het realiseren van een duurzame uitwisseling tussen het onderwijs en het werkveld. Daarnaast zijn binnen het Actieprogramma Verward Gedrag dertien onderwijsprojecten uitgevoerd, gericht op het integreren van kennis over verward gedrag in het onderwijs (mbo en hbo).

Doelstelling
Platform31 en IVO dragen in dit project bij aan meer kennis over generieke principes voor het succesvol opzetten, verbreden en bestendigen van leernetwerken.

Opzet
We starten met een documentanalyse over de zestien leernetwerken en dertien onderwijsprojecten. Vervolgens houden we interviews met projectleiders en deelnemers van de leernetwerken en onderwijsprojecten over de werkzame elementen, de opbrengsten en duurzaamheid van het leernetwerk of onderwijsproject. Alle lopende leernetwerken zullen we tijdens bijeenkomsten observeren. Daarnaast begeleiden we de leernetwerken door middel van projectleidersbijeenkomsten en versnellingssessies, toegespitst op hun ondersteuningsbehoefte(n).

Looptijd
December 2019 – juni 2021

Resultaten
Eindrapport en factsheet: De waarde van leernetwerken
Nieuws: Meer inzicht in leernetwerken rond langdurige zorg en onbegrepen gedrag

Financier
ZonMw

Onderzoeksteam
Barbara van Straaten (Platform31/IVO, projectleider)
Cas Barendregt (IVO, onderzoeker)
Lisanne van Eeden (Platform31, junior onderzoeker)
Lisan Jansen Lorkeers (Platform31, onderzoeker)