Vraag- en doelstelling

Sinds 2003 organiseert de GGD Rotterdam-Rijnmond, in samenwerking met de maatschappelijke opvang (MO), SoZaWe, het Zorgkantoor en Basisberaad Rijnmond, de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen in Rotterdam. Deze zorg wordt geboden op locatie, binnen de maatschappelijke opvang. In 2004 onderzocht het IVO het functioneren van huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’, een praktijk waarbinnen 7 artsen in totaal 16 uren per week spreekuur houden op tien verschillende plaatsen voor dag- en nachtopvang. Patiënten hebben een electronisch dossier dat op iedere locatie toegankelijk is voor iedere arts.

IVO heeft in 2006 wederom onderzoek gedaan naar het functioneren van huisartsenpraktijk de Straatdokter. Onderwerpen zijn: kenmerken van patiënten, zorggebruik (o.a. aantal consulten, type klachten, voorschrijven van medicatie), het bereik van de Straatdokter binnen de MO-populatie, de tevredenheid van artsen en verpleegkundigen over de spreekuren en het gebruik van de in 2005 ontwikkelde zorgprotocollen.

 

Opzet onderzoek

Cijfermatige resultaten worden verkregen door registratiegegevens van 2004, 2005 en 2006 met elkaar te vergelijken. Van ieder jaar hebben we gegevens over de periode september, oktober en november geanalyseerd. Daarnaast is een schriftelijke vragenlijst verspreid onder alle zeven artsen en elf verpleegkundigen die betrokken zijn bij de Straatdokter.

 

Resultaten

Rapport (IVO Reeks 55): Huisartsenpraktijk ‘de Straatdokter’. Sociaal Medische Zorg in Rotterdam: bereikbaarheid, continuïteit en samenwerking (pdf, 741 KB)


Opdrachtgever

GGD Rotterdam-Rijnmond

 

Onderzoeksteam

Agnes van der Poel (IVO) en Luuk Krol (GGD Rotterdam-Rijnmond)