Achtergrond

Een deel van de jongeren die opgroeit in Rotterdam krijgt te maken met verschillende problemen die ze kwetsbaar kunnen maken om sociaal uitgesloten te raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit belanden) en om niet te (kunnen) participeren in de maatschappij. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken dat alle zogenaamde ‘risicojongeren’ in Rotterdam een mentor krijgen die hen kan ondersteunen op dit gebied. In Rotterdam bieden verschillende organisaties mentoring aan. Eén daarvan is Mentorproject Rotterdam. Sinds december 2017 zijn zij met schrijver en columnist Ernest van der Kwast de Rotterdamse Douwers gestart. Een groep Rotterdammers, veelal uit het zakenleven, die mentor willen zijn voor kwetsbare jongeren in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 26 jaar.

Vraag- en doelstelling

De gemeente Rotterdam wil graag dat onderzocht wordt hoe effectief dit mentorproject is en wat er nog verbeterd kan worden. Het doel van dit project is om dit inzicht te bieden en bij te dragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen kwetsbare jongeren en hun omgeving.

Opzet

In dit project wordt geprobeerd om alle 70 jongeren en hun mentoren deel te laten nemen aan drie online vragenlijsten: vlak na de start van het mentortraject, zes maanden na de start en één jaar na de start. Er is gekozen voor drie meetmomenten in plaats van twee om rekening te houden met het openstellen van de jongeren: tijdens een voormeting kunnen jongeren het lastig vinden om volledig open te zijn over hun problematiek en situatie. Dit kan verbeteren na een periode van mentoring, waardoor de indruk kan ontstaan dat de situatie verslechtert (er worden meer problemen gedeeld) terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Om openheid te stimuleren wordt anonimiteit van de resultaten gegarandeerd.

Looptijd

Maart 2018 – maart 2020

Resultaat

Financier

Gemeente Rotterdam

Onderzoeksteam

Dr. Gera Nagelhout (projectleider)
Margriet Lenkens, MSc (promovendus)
Pamela Lucas, MSc (junior onderzoeker)