Vraag- en doelstelling
De gemeente Rotterdam heeft zich tot doel gesteld het problematisch alcoholgebruik binnen de gemeente terug te dringen. Onder leiding van de GGD Rotterdam-Rijnmond is een pilot opgestart waarin de vroegsignalering en behandeling van probleemdrinken in de eerstelijnszorg wordt gestimuleerd. Onderzoeksbureau IVO is gevraagd deze pilot te evalueren.
Het doel van de pilot is drieledig: (1) de pilot levert een aanpak op die voor huisartsen relatief makkelijk is te implementeren; (2) de pilot draagt bij aan een verbetering in de signalering van problematische alcoholgebruikers in de huisartsenpraktijk; (3) de pilot draag bij aan een toename in het aantal problematische alcoholgebruikers die een kortdurende interventie of verwijzing krijgen.

Opzet onderzoek
Binnen de pilot zal in minimaal 4 en maximaal 10 Rotterdamse huisartsenpraktijken vroegsignalering en kortdurende behandeling/doorverwijzing van problematisch alcoholgebruik worden gestimuleerd. Hier worden verschillende interventies voor ingezet:
– Factsheet voor alle Rotterdamse huisartsenpraktijken, die handvatten geeft bij het tijdig herkennen en behandelen van problematisch alcoholgebruik;
– Cursussen over vroegsignalering van alcoholproblematiek in de huisartsenvoorziening voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten;
– Mogelijkheid tot het ontvangen van ondersteuning in de vorm van een verslavingsconsulent. Deze consulent is op afroep beschikbaar voor consultatie en kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk.
De evaluatie van de pilot bestaat uit het monitoren van de verandering in zorg voor patiënten en het evalueren van de toegepaste interventies. De verandering in zorg wordt gemeten aan de hand van registraties van het aantal (vermoedens van) problematische alcoholgebruikers in de praktijk, die door de deelnemende gezondheidswerkers worden ingevuld gedurende de onderzoeksperiode. De interventies worden geëvalueerd met schriftelijke vragenlijsten en face-to-face interviews met medewerkers van de deelnemende praktijken.

Publicaties
Vroegsignalering, behandeling en verwijzing van problematische drinkers in de Rotterdamse huisartsenpraktijk (pdf, 632 kB)
Veilig drinken op leeftijd: Screening en behandeling van alcoholproblematiek bij ouderen in de huisartsenpraktijk (pdf, 443 kB)

Opdrachtgever
GGD Rotterdam-Rijnmond, www.ggd.rotterdam.nl

Onderzoekers
Drs. Anneke Risselada, onderzoeker
Dr. Tim Schoenmakers, projectleider