Achtergrond
Het team Zorg & Maatschappelijke Opvang van de gemeente Rotterdam zet in 2019 in op verbetering van de maatschappelijke opvang. Binnen deze ontwikkeling heeft de gemeente behoefte aan kennis, inspiratie en handvatten voor inhoudelijk goed gefundeerde beleidsontwikkeling.

Op het terrein van zorg en maatschappelijke opvang gebeurt veel: er verschijnen met grote regelmaat wetenschappelijke onderzoeken, grijze literatuur, nieuwsberichten en in het land vinden diverse pilots en experimenten plaats. Voor beleidsmedewerkers is het vaak niet haalbaar om deze ontwikkelingen goed bij te houden. Dat is jammer, want dit zijn in potentie zeer relevante bronnen voor inhoudelijk goed gefundeerde beleidsontwikkeling.

Onderzoeksinstituut IVO voorziet in deze behoefte door het organiseren van een aantal expertsessies op thema’s waarop kennisbehoefte is. Bij de inhoud van de sessies gaan we uit van de Rotterdamse context en specifieke uitdagingen van het Rotterdamse veld. Het gaat niet om ‘kennis om de kennis’, maar om praktische relevantie voor Rotterdamse beleidsmedewerkers. Zij krijgen hiermee in korte tijd een overzicht van de huidige kennis over een thema en zo een inhoudelijke impuls om met nieuwe inspiratie aan de slag te gaan.

Doelstelling
Het team Zorg & Maatschappelijke Opvang van de gemeente Rotterdam een inhoudelijke impuls geven voor beleidsontwikkeling.

Opzet
We verzorgen een aantal expertsessies van 1,5 uur. Hiertoe verzamelen we informatie uit diverse bronnen (desk research) en houden voorbereidende gesprekken met betrokkenen. We stellen een passende en interactieve presentatie samen met een werkvorm waarbij het team wordt uitgedaagd actief mee te denken.

Looptijd
Januari – december 2019

Financier
Gemeente Rotterdam

Onderzoeksteam
Dr. Barbara van Straaten (senior onderzoeker, IVO)