Projectopzet
De resultaten uit het IVO monitor onderzoek ‘Internet en Jongeren’ laten zien dat internetverslaving de sterkste samenhang vertoont met online gamen. Verder blijkt dat 3,4 procent van de gamende jongeren geclassificeerd kan worden als internetverslaafd. In een recente studie werd een vragenlijst ontwikkeld om gameverslaving te meten. Deze lijst, de Video game Addiction Test (VAT), bleek betrouwbaar en valide. In dit implementatieproject willen we de VAT online toegankelijk maken op een website: “GameAdviesOpMaat.nl”. Deze wordt gekoppeld aan websites van instellingen voor verslavingszorg. Op basis van de score op de VAT krijgen mensen feedback over hun game-gedrag en wordt zo nodig aangeraden professionele hulp te zoeken bij een van de deelnemende instellingen.

Doelstelling
De website kan gebruikt worden om mensen aan het denken te zetten over hun game-gedrag, of als (niet-klinische) screener binnen de verslavingszorg. Ook kan de site gebruikt worden als ondersteuning van een lespakket, of voor ouders die met hun kind willen praten over het gamen. De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit gamers zelf, die hun gamegedrag niet voldoende onder controle hebben. Maar de vragenlijst op de website kan ook worden ingevuld door ouders of partners van gamers die een probleem vermoeden. Tenslotte kan de site gebruikt worden door preventieafdelingen van verslavingszorginstellingen. Deze afdelingen kunnen de lijst gebruiken als zij bijvoorbeeld op scholen komen en daar problematiek verwachten.

Opdrachtgever
ZonMw

Publicaties
De website is nu online op www.gameadviesopmaat.nl
Rapportage Gameadvies op maat (pdf, 759 kB)

Onderzoeksteam (IVO)
Tony van Rooij (onderzoeker), Tim Schoenmakers (projectleider)

Deelnemende instellingen
Brijder (Parnassia Bavo Groep)
Centrum Maliebaan
Context (Parnassia Bavo Groep)
De Hoop ggz
Iriszorg preventie
Jellinek
Mondriaan
Novadic Kentron
Tactus
Vincent van Gogh voor GGZ
VNN

Projectgroep
Bart Alders (Mondriaan)
Irmgard Poelmans (Iriszorg)
Philip Goedhoop (Centrum Maliebaan)
Tony van Rooij, Tim Schoenmakers, Dike van de Mheen (IVO)
Wim Buisman (Resultaten scoren / GGZ nl)