Vraag- en doelstelling
Het IVO deed in 2004 en 2005 onderzoek naar patronen en gevolgen van middelengebruik in het Rotterdamse uitgaansleven. Deze studie maakt deel uit van een internationaal vergelijkende studie i.s.m. het Amerikaanse onderzoeksinstituut ISA (in San Francisco en Hong Kong zijn op eenzelfde wijze gegevens verzameld en geanalyseerd).

Opzet onderzoek
Middels participerende observatie zijn allereerst de Rotterdamse setting (clubs en dansevenementen) in kaart gebracht. Vervolgens zijn ruim tachtig diepte-interviews afgenomen bij jongeren (16+) die in en rond Rotterdam wonen, in Rotterdam uitgaan en in de afgelopen zes maanden uitgaansdrugs hebben gebruikt. Deze respondenten zijn geworven in het Rotterdamse uitgaansleven, via internetsites, en met behulp van de sneeuwbal-methode. De kwalitatieve interviews duurden twee tot drie uur en zijn geanalyseerd met behulp van Kwalitan. De resultaten zijn neergelegd in een rapport. Ook is een Engelstalig wetenschappelijk artikel geschreven over coca├»negebruik, gepubliceerd in het International Journal of Drug Policy (2008), onder de titel “Trends, motivations and settings of recreational cocaine use by adolescents and young adults in the Netherlands”.

Financier
ZonMw

Publicatie
Patterns of use and consequences of XTC and other club drugs in Rotterdam – Results (so far) of a 2-year study (pdf, 226 kB)

Onderzoekers
Agnes van der Poel, Madelon Stoele, Dike van de Mheen
m.m.v. Marion Hennink, Sille Jansen, Mirjam van Keulen en Marjolein Schouten