Sinds 2018 is Hamit Karakus bestuurder van Onderzoeksinstituut IVO. Nu er steeds meer inhoudelijke kruisbestuivingen ontstaan met Platform31, breekt voor hem de tijd aan om de organisatie los te laten. Hamit blijft zich voor het IVO inzetten, totdat er een nieuwe bestuurder is gevonden.

“Ik ben er trots op dat we het wetenschappelijke profiel van IVO de afgelopen jaren hebben kunnen verbreden. “Het actief samen optrekken met Platform31 in onderzoeksprogramma’s helpt is een mooie aanvulling op de samenwerkingsrelatie die we al hadden met universiteiten en andere kennispartners.”

Ruimte voor nieuw bestuur

De wijze van samenwerken en de ambities voor de toekomst zijn inmiddels vastgelegd in een meerjarenplan en verankerd in een nieuw organisatiemodel. “Voor mij persoonlijk is dit het natuurlijke moment om de organisatie los te laten en de organisatie de ruimte te geven om een nieuwe bestuurder te vinden. Iemand die samen met het MT verdere invulling en uitwerking kan geven aan onze ambities.”

Start werving

Dit betekent dat de zomermaanden worden gebruikt voor het opstellen van een profiel voor een nieuwe bestuurder, waarna de werving en selectie kan starten. “Wij zijn Hamit zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij Platform31/IVO op de kaart heeft gezet en hoe hij zich voor de organisatie heeft ingezet en blijft inzetten totdat er een nieuwe bestuurder wordt aangesteld”, aldus Johan Remkes, voorzitter van de Raad van Toezicht.