Vraag- en doelstelling
In de ambulante praktijk van de reclassering is regelmatig sprake van controle op middelengebruik. De uitvoering van deze controles verschilt op belangrijke punten van de procedures in justitiële instellingen of klinische behandelsettingen. Het is van belang dat de verschillende reclasseringsinstellingen in Nederland volgens deze handreiking te werk gaan. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid en eenduidigheid van middelencontroles binnen het reclasseringswerk in Nederland. Er bestond behoefte aan een handreiking waarin de verschillende afwegingen worden beschreven die gemaakt dienen te worden bij de controle op middelengebruik in de ambulante context van de reclassering.

In opdracht van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) hebben De Woenselse Poort, Diagnostiek voor U, Novadic-Kentron en het IVO deze handreiking ontwikkeld. Doel is om de controles verder te professionaliseren en te standaardiseren.

Opzet van het onderzoek
De handreiking is gebaseerd op internationaal literatuuronderzoek naar state-of-the-art procedures rondom alcohol- en drugscontroles, een veldverkenning en een pilotonderzoek.

Resultaat
In de handreiking wordt ingegaan op de context van de middelencontroles (strikte controle of risicobeheersing), soorten testen, procedure en frequentie van de controles, en bespreken van de uitslag van de test. Specifiek wordt ingegaan op de mogelijkheid van het gebruik van directe tests (bijvoorbeeld de urinestrip).

De onderbouwing bij de handreiking is te vinden in het Eindrapport ontwikkeling Handreiking middelencontroles in de ambulante context van de reclassering, van dezelfde auteurs.

Financier
Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

Projectpartners
Novadic Kentron, Diagnostiek Voor U, De Woenselse Poort

Publicaties
Handreiking Middelencontroles in de ambulante context van de reclassering (pdf, 625 kB)
Eindrapport ontwikkeling Handreiking Middelencontroles in de ambulante context van de reclassering (pdf, 658 kB)

Looptijd
December 2015 – Juni 2017

Onderzoekers
Elske Wits (adviseur)
Monica Walhout (onderzoeker)