Voor professionals in de verslavingszorg hebben onderzoeksinstituten NISPA en IVO de handreiking ‘Opiaatonderhoudsbehandeling bij heroïneverslaving met medische heroïne, methadon en buprenorfine’ opgesteld. Dit document biedt een helder overzicht van wat kwalitatief goede zorg is voor mensen met een opiaatverslaving.

De handreiking is een doorontwikkeling van het uitvoeringsprotocol voor de opiaatonderhoudsbehandeling uit 2019, dat op zijn beurt de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift verving. Effectiviteit, veiligheid en werkbaarheid waren bij de aanpassing de inhoudelijke uitgangspunten. Via raadpleging van betrokken zorgverleners en experts is de inhoud van de handreiking stap voor stap bijgesteld en zo steeds verder verbeterd. De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen betreffen de indicatiestelling en het instelregime voor methadon en buprenorfine. Daarnaast is de regierol voor de patiënt beter beschreven, op basis van de adviezen op dit punt in de Zorgstandaard Opiaatverslaving.

Financier
Verslavingskunde Nederland

Samenwerking
NISPA

Resultaat
Handreiking Opiaatonderhoudsbehandeling (Pdf)

Auteurs

  • Marjolein van Tongeren (NISPA)
  • Elske Wits (IVO)
  • Boukje Dijkstra (NISPA)