Titel: Helingpraktijken onder de loep.

Subtitel: Impressies van helingcircuits in Nederland


Tekst: Dike van de Mheen & Paul Gruter (red.) P. Kruize (Ateno), B. Rovers (Ateno), M. Stoele (IVO),


Werkterrein: Overlast en Veiligheid


Publicatiedatum: 2007


Opdrachtgever: WODC (reeks Onderzoek en beleid; 251)


Download: klik hier voor een pdf-versie van deze studie


 


Uitgever: Boom Juridische Uitgevers, WODC


Bestelinformatie: Boom Distributiecentrum


Tel.: +31 (0)522-237555
Fax: +31 (0)522-253864
E-Mail: bdc@bdc.boom.nl


 


?Helingpraktijken onder de loep? beschrijft de resultaten van een onderzoek naar verschillende facetten van de Nederlandse helingmarkt. Het functioneren ervan is onderzoekt aan de hand van drie vragen: Wie zijn de helers? Welke goederen worden er voornamelijk geheeld? En: Wat zijn de distributiekanalen? Het rapport bevat zowel een analyse van de geregistreerde helingzaken als een uitvoering beschrijving van het verschijnsel heling vanuit verschillende invalshoeken: beleidsmakers, experts, de overheid en het bedrijfsleven. Ook de helers zelf komen aan het woord.