Vraag- en doelstelling
Herstel van verslaving is meer dan alleen het minderen of abstinent zijn van (psychoactieve/verslavende) middelen. Herstel gaat ook over andere aspecten van het leven. Door GGZ Nederland (2013) zijn vier vormen van herstel beschreven: Klinisch (afname verslavingssymptonen/middelengebruik), functioneel (lichamelijke, psychisch en sociaal functioneren), maatschappelijk (participatie, wonen, werken en/of dagbesteding) en persoonlijk (motivatie, zelfwaardering). Deze vormen van herstel hebben tevens invloed op de terugval bij een verslaving. Solutions onderkent het multidimensionale begrip van herstel en besteedt daarom aandacht aan het functioneren van de cliënt op de verschillende dimensies.

Door middel van een survey wordt onderzocht welke aspecten van het functioneren op de verschillende hersteldimensies belangrijk zijn voor terugval.

Opzet van het onderzoek
Ex-cliënten van SolutionS krijgen op twee momenten een vragenlijst voorgelegd, waarbij op de eerste meting vooral wordt gekeken naar het functioneren op de verschillende hersteldimensies. Bij de tweede meting na zes maanden wordt gekeken naar wie een terugval heeft ervaren. Vervolgens wordt met behulp van regressieanalyses onderzocht welke aspecten van het functioneren op de verschillende hersteldimensies terugval in middelengebruik statisch voorspellen.

Opdrachtgever
SolutionS

Looptijd
Juli 2014 – juli 2017

Onderzoeksteam
Gerda Rodenbug
Gert-Jan Meerkerk
Nienke de Wit