Vraag en doelstelling
Het Masterprotocol van Resultaten Scoren is een format voor de ontwikkeling van inhoudelijke richtlijnen en protocollen voor interventies in de verslavingszorg. Dit Masterprotocol, dat nu ruim 10 jaar in gebruik is, behoeft bijwerking. De bedoeling is dat het beter gaat aansluiten bij de praktijk en ook bij andere handleidingen; bovendien moet het bruikbaar gemaakt worden voor toetsing van richtlijnen/protocollen die in andere verbanden ontwikkeld zijn.

Opzet onderzoek
Na een korte literatuurstudie en de analyse van een aantal kerndocumenten worden 15 – 25  interviews gehouden met richtlijnontwikkelaars die in het recente verleden met het Masterprotocol gewerkt hebben, eindgebruikers van de betreffende richtlijnen en (vertegenwoordigers van) clienten. Verder worden vertegenwoordigers van relevante beroepsverenigingen en instellingen geconsulteerd, zowel individueel als in twee focusgroep-discussies.

Opdrachtgever
GGZ Nederland

Publicatie
GGZ Masterprotocol (pdf, 503 kB)

Onderzoekers
Dr. Harrie Jansen, drs. Anke Snoek, drs. Agnes van der Poel