Vraag- en doelstelling
De Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) beschrijft de benodigde zorg en proces en organisatie rondom behandeling. Sinds de oplevering van de herziene versie van de RIOB is er een aantal ontwikkelingen geweest die aanleiding geven om de RIOB aan te passen:
– De decentralisaties en komst van de Generalistische basis GGZ (GBGGZ)
– De komst van chronische module basis GGZ
– Herstelondersteunende zorg is het uitgangspunt van de verslavingszorg geworden.
– De komst van de herziene Richtlijn Detox (2016)
– De Behandeling met heroïne op medisch voorschrift is verder geïntegreerd met reguliere opiaatbehandeling
– De inzichten met betrekking tot de verpleegkundige bezetting zijn veranderd

Doel van het project is de ontwikkeling van een uitvoeringsprotocol voor de zorg aan patiënten met een opioïdeverslaving.

Opzet project
De bestaande tekst zal worden ‘afgeslankt’, aangepast en geïntegreerd met het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift (2011). Daarnaast zal er worden afgestemd met de Zorgstandaard Opiaatverslaving en andere relevante kwaliteitsstandaarden rondom herstelondersteunende zorg. Het concept zal vervolgens worden voorgelegd aan Resultaten Scoren waaruit een overzicht van knelpunten/vragen zal ontstaan. De aangepaste tekst zal uiteindelijk digitaal worden opgeleverd.

Financier
Resultaten Scoren

Samenwerking
NISPA

Onderzoeksteam
Ir. Elske Wits