Titel: Het meten van probleemdrinken

Subtitel: Rapportage van de ontwikkeling van een verkorte vragenlijst ter meting van problematisch alcoholgebruik in de algemene bevolking

Auteurs: Gert-Jan Meerkerk; Mieke Derikx; Frans Tan; Daksha van Dijk; Ronald Knibbe

ISBN: 978-90-74234-67-2

UItgave: onderzoeksbureau IVO Rotterdam

Download: klik hier voor een pdf van het onderzoek

Contactpersoon: Gert-Jan Meerkerk; meerkerk@ivo.nl