Vraag- en doelstelling
In Nederland is het aanbod van legale kansspelen streng gereguleerd en mag alleen een beperkt aantal aanbieders onder strikte voorwaarden een beperkte verscheidenheid aan kansspelproducten op de markt brengen. Holland Casino is één van deze aanbieders, met 14 officiële legale casino’s. Met een strenge regulatie van het kansspelaanbod wil de overheid kansspelverslaving zoveel mogelijk tegengaan. Toch is er in de verslavingszorg een aanzienlijke groep cliënten met kansspelproblematiek. Doel van dit project is te komen tot meer inzicht in de aard, omvang en ontwikkelingen van kansspelverslaving in Nederland, met in het bijzonder aandacht voor de rol van Holland Casino bij preventie en bij ontstaan en/of in stand houden van kansspelproblematiek.

Opzet onderzoek
Het project is opgebouwd uit twee fases. In de eerste fase voert onderzoeksbureau IVO een onderzoek uit om de aard en omvang van kansspelverslaving in het algemeen en specifiek de rol van Holland Casino bij preventie, ontstaan en/of instandhouding hiervan in kaart te brengen. Er wordt gebruik gemaakt van een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden:
• Literatuurstudie naar binnenlandse en buitenlandse wetenschappelijke studies;
• Interviews met sleutelfiguren van verslavingszorginstellingen, zelfhulpgroepen voor kansspelverslaving en Holland Casino;
• Interviews met cliënten met kansspelverslaving in de hulpverlening;
• Online survey bij cliënten met kansspelverslaving in de hulpverlening;
• Online survey bij een steekproef van de algemene bevolking van 16 jaar en ouder.
De resultaten van de eerste fase geven richting aan de tweede fase van het project: uitbreiding en aanpassing van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS). Hierdoor moet het op termijn mogelijk worden meer gedetailleerd de ontwikkelingen ten aanzien van kansspelverslaving in Nederland te monitoren. De tweede fase wordt uitgevoerd door Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ).

Afronding onderzoek
De gegevens zijn geanalyseerd en gerapporteerd aan de opdrachtgever in de vorm van twee rapporten:
1. Eén rapport waarin de vragen naar aard en omvang van kansspelverslaving en de rol van Holland Casino bij preventie, ontstaan en/of instandhouding hiervan worden beantwoord. Holland Casino heeft ervoor gekozen dit rapport alleen voor intern gebruik te houden.
2. Eén rapport dat ingaat op de aard en omvang van kansspelverslaving.

Opdrachtgever
Holland Casino

Publicatie
De kaarten op tafel – Pokerverslaving (pdf, 242 kB)

Onderzoekers
Drs. Anneke Risselada (onderzoeker), Dr. Ir. Carola Schrijvers (projectleider)