Vraag en doelstelling
In de Nederlandse gezondheidszorg is het gebruik van protocollen een bekend verschijnsel. Zo werken specialisten en verpleegkundigen in ziekenhuizen veelal volgens vooraf vastgestelde protocollen en kennen de Nederlandse huisartsen de NHG-standaarden. In protocollen of richtlijnen worden onder andere behandelmethodieken vastgelegd. De protocollen leiden tot een systematische manier van werken met als doel een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt.
Hoewel ook binnen de maatschappelijke opvang het gebruik van protocollen of richtlijnen tot een verbetering van de kwaliteit van zorg voor de doelgroep kan leiden, is het werken met protocollen hier minder gebruikelijk. In Rotterdam wordt implementatie van protocollen in deze sector wel als wenselijk gezien. Daarom is besloten om enkele zorgprotocollen voor dak- en thuislozen en gemarginaliseerde alcohol- en drugsverslaafden in te voeren in de maatschappelijke opvang.

Opzet onderzoek
Om de wens tot implementatie van zorgprotocollen in de Rotterdamse maatschappelijke opvang tot uitvoering te brengen, heeft het IVO in samenwerking met de GGD Rotterdam e.o. en BoumanGGZ twee projectvoorstellen geschreven. Binnen BoumanGGZ was reeds een wondprotocol voor de doelgroep van de maatschappelijke opvang ontwikkeld. Bij Resultaten Scoren, onderdeel van GGZ Nederland, is een voorstel ingediend ter implementatie en evaluatie van dit protocol, en training van verpleegkundigen in de maatschappelijke opvang om hiermee te werken. Daarnaast is een voorstel ingediend bij het Zorgkantoor Rotterdam voor de ontwikkeling en implementatie van vier nieuwe protocollen met bijbehorende training. Beide projectvoorstellen zijn vervolgens geïntegreerd tot één project, waarbij het IVO het gehele ontwikkelings-, implementatie- en trainingstraject van de zorgprotocollen heeft begeleid en procesmatig geëvalueerd.

Publicatie
Implementatie van zorgprotocollen in de Rotterdamse maatschappelijke opvang. Procesevaluatie (pdf, 290 kB)