Vraag- en doelstelling

Het doel van dit project is het ontwikkelen en toetsen van een interventie bij jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis bezoeken.

De hoofdvraag van het onderzoek is: wat is de effectiviteit van een kortdurende interventie voor jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik letsel hebben opgelopen en behandeld worden op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis?


Opzet onderzoek

Het project bestaat uit het aanbieden van een interventie aan jongeren die vanwege overmatig alcoholgebruik (6 of meer glazen) de SEH van het Meander MC in Amersfoort of het Erasmus MC in Rotterdam bezoeken. Na de interventieperiode in Amersfoort is het project voorgezet in Rotterdam. De jongeren in de experimentele groep worden 7-10 dagen na hun SEH-bezoek uitgenodigd voor een gesprek met een preventiefunctionaris van Parnassia Psychomedisch Centrum. De preventiefunctionaris bespreekt met behulp van een motivationeel interview het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen voor de jongere. Het effect van deze interventie bij de experimentele groep is vergeleken met een controlegroep die geen interventie heeft ontvangen. De  twee groepen zijn vergeleken op overmatig alcoholgebruik en de mate van risicovol gedrag bij overmatig alcoholgebruik. Dit wordt gemeten met behulp van een follow-up vragenlijst zes maanden na de interventie (experimentele groep) of zes maanden na het SEH-bezoek (controlegroep).


Opdrachtgever

ZonMw, Den Haag


Onderzoekers

Anneke Risselada MSc, onderzoeker

Dr. Regina van den Eijnden, projectleider