Achtergrond
Deze inventarisatie van het huidige hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht en van bestaande kennis van eigen kracht interventies in de regio Rotterdam-Rijnmond, is uitgevoerd binnen ST-RAW. ST-RAW (voorheen DWARS) is de vernieuwde academische werkplaats voor de jeugdhulpketen. Samen met de partners uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap wil ST-RAW de jeugdhulp en het gemeentelijk jeugdbeleid in Rotterdam en de regiogemeenten van een stevig kennisfundament voorzien.

Vraag- en doelstelling
Deze inventarisatie richtte zich op 2 onderdelen:
1. Inventarisatie van het huidige hulpaanbod gericht op het vergroten van eigen kracht.
Voor dit onderdeel is nagegaan welke interventies gericht op het vergroten van eigen kracht, in welke situaties en op welke wijze al worden ingezet door de jeugdhulpaanbieders in de regio Rotterdam-Rijnmond en hoe vaak.
2. Inventarisatie van bestaande kennis over ‘eigen kracht interventies’.
Dit onderdeel bestond uit een inventarisatie van de bestaande, recent ontwikkelde kennis bij de participerende opleidings- en kennisinstituten over (vernieuwende) interventies en werkwijzen gericht op het inzetten van en vergroten van eigen kracht van jeugdigen en ouders.

In totaal zijn 37 jeugdhulpaanbieders en 6 aanbieders van jongerencoaching benaderd die actief zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast zijn 6 opleidings- en kennisinstituten benaderd.

Resultaten
We ontvingen informatie over 65 verschillende interventies met als doel de eigen kracht te vergroten. Al deze interventies zijn kort samengevat in het rapport. Sommige interventies worden door meerdere aanbieders ingezet, bijvoorbeeld Systeemtherapie, Jouw Ingebrachte Mentor en Rots en Water. Veruit de meeste interventies worden echter door één van de aanbieders ingezet.

Ook geeft het rapport informatie over projecten waar de binnen ST-RAW participerende opleidings- en kennisinstituten zich recentelijk mee bezig hebben gehouden én wat er aan nieuwe kennis over eigen kracht interventies in ontwikkeling is. Zij doen bijvoorbeeld onderzoek naar specifieke interventies (bijv. Stevig Ouderschap), ontwikkelen interventies (bijv. vrienden) of doen onderzoek naar eigen kracht in meer algemene zin.

Een hoopgevend resultaat uit deze inventarisatie is dat het laat zien dat veel organisaties eigen kracht al tot hun kernwaarde hebben gemaakt. Dit sluit naadloos aan bij de belangrijke doelstelling uit de jeugdwet om gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.

Publicatie
Inventarisatie ‘Eigen kracht interventies’: huidig hulpaanbod en bestaande kennis in de Rotterdamse jeugdhulpketen (pdf, 2 MB)

Periode
November 2016 – maart 2017

Onderzoeksteam
Dr. Barbara van Straaten
Nadine van Gelder, MSc
Dr. Gerda Rodenburg
Dr. Wilma Jansen (Gemeente Rotterdam)