Bij onderzoeksinstituut IVO willen we met ons onderzoek bijdragen aan kennis die nodig is voor het oplossen van maatschappelijke problemen die met name spelen bij sociaal kwetsbare groepen. In dit jaarplan beschrijven we de belangrijkste (beleids)ontwikkelingen en aandachtspunten binnen de thema’s waarop we projecten ontwikkelen voor 2021 en daarna.

Uiteraard wordt onze projectenportefeuille ook beïnvloed door de actuele situatie gedurende het jaar. We zijn een flexibele organisatie die oog houdt voor en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de praktijk. Onze onderzoeksthema’s voor 2021 zijn:

  1. Leefstijl en verslaving
  2. Jeugdhulp
  3. Zorg en ggz
  4. Forensische zorg
  5. Duurzaamheid voor iedereen

Maatschappelijk relevant onderzoek

We doen onderzoek naar vraagstukken die leven in de zorg, de politiek en de maatschappij. Zo zien we een trend naar meer herstelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz, verslavingszorg en forensische zorg. De wetenschappelijke bewijsvoering hiervoor is echter beperkt. Het IVO onderzoekt ook in 2021 of en hoe herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid effectief kan worden ingezet. Daarnaast onderzoeken we welke impact corona heeft op sociaal kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld op mensen die in herstel zijn van een drugsverslaving.

Het Nationaal Preventieakkoord is eind 2018 gepresenteerd, en gemeenten en het Rijk voeren nu de maatregelen en acties uit het akkoord uit. Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan een herziening van het drugs- en tabaksbeleid. Bij het IVO vinden we het belangrijk dat beleid goed en tijdig wordt geëvalueerd. Daarom werken we aan verschillende studies waarin we dit op nationaal en internationaal niveau evalueren.

Wij willen bijdragen aan een samenhangende aanpak voor een duurzame samenleving, waarbij iedereen meetelt en meedoet. Om een toekomstbestendige samenleving te creëren, is een focus nodig op zowel gezondheid, milieu, klimaat als de welvaartsverdeling in onze maatschappij. We willen de kennis over het bereiken van duurzaamheid voor iedereen bevorderen. In 2021 werken we daarom bijvoorbeeld aan een Onderzoeksagenda Voeding en duurzaamheid: welke interventies of systeemveranderingen kunnen leiden tot doorbraken op het gebied van voeding en duurzaamheid? Welk onderzoek is hiervoor nodig?

Samenwerking

Naast de samenwerkingen met de Universiteit Maastricht en Platform31, blijft het IVO in 2021 samenwerken met diverse hogescholen en universiteiten, (verslavings)zorginstellingen en cliëntenorganisaties. Het IVO is partner van Verslavingskunde Nederland en participeert in de programmalijnen Onderzoek en Opleiding en Zorg en Veiligheid. Bovendien is het IVO actief in de regionale kenniswerkplaats jeugd ST-RAW van de regio Rotterdam Rijnmond. Ook werken we met het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen in het Erasmus Urban Youth Lab, dat is opgericht om onderzoek naar jongeren in een grootstedelijke context samen te brengen.

SciCommLunch

Bij het IVO vinden we het belangrijk dat de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek helder worden gecommuniceerd en niet in een la verdwijnen. Daarom organiseren we vanaf april 2021 iedere maand interactieve online lunchsessies over wetenschapscommunicatie: de #SciCommLunch. Hou onze website in de gaten om je aan te melden of schrijf je in voor onze 6-wekelijkse nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.