Johan Remkes is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt Martin van Rijn op, die voorzitter werd bij Aedes. Ook Henry Meijdam treedt toe, hij vervangt Hans van der Vlist, wiens termijn er op zat. Met Remkes en Meijdam hebben IVO en Platform31 opnieuw twee zwaargewichten aan zich gebonden.

“Ik ben niet iemand die vooral de financiën controleert”, vertelt Remkes. “Vanuit de RvT moeten we IVO en Platform31 goed bij de les houden, en daar hoort controle van boekhouding en jaarplannen bij. Maar ik vind dat je inhoud en financiën in balans moet behandelen. Die zijn even belangrijk.”

Meedenken over de toekomst

Als onder andere voormalig staatssecretaris, minister, commissaris en interim-burgemeester is Remkes meer dan bekend met ‘de inhoud’. Daarom werd hij ook benaderd door Martin van Rijn: “Hij leefde in de kennelijke veronderstelling dat ik met mijn achtergrond wel aansloot”, aldus Remkes. Het was vooral die inhoud waarom hij ‘ja’ zei. “Verstedelijkingsvraagstukken hebben mijn warme belangstelling.” Zowel als staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid, maar ook als voorzitter van het Forum voor stedelijke vernieuwing is Remkes een speler van belang geweest bij belangrijke ontwikkelingen. “We zijn de werkgever van de bestuurder, maar het is ook heel belangrijk om als sparringpartner te kunnen fungeren. Het is goed om af en toe met de benen op tafel van gedachten te kunnen wisselen en mee te kunnen denken over de toekomst, over vraagstukken die op IVO en Platform31 afkomen.”

Het belangrijkste op de agenda zijn voor Remkes de ontwikkelingen naar de toekomst toe. “Dat gaat heel breed. Het gaat om demografische ontwikkelingen, in wonen en zorg, op het gebied van klimaat met duurzame vraagstukken, maar ook technologische en sociale ontwikkelingen.” Remkes wil vanuit de Raad bijdragen om de beide organisaties daar goed op aangesloten te houden. Ook zijn daarbij de contacten met de belangrijkste stakeholders van groot belang. “Dan gaat het om de G40/G4, de ministeries en de corporaties. En voor de toekomst moeten ook de contacten met de kennisinstituten en universiteiten op orde zijn om ook op het gebied van kennis van grote waarde te blijven.”

Johan Remkes treedt per 1 januari toe bij de Raad van Toezicht, net als Henry Meijdam. Tot 1 januari neemt Hans van der Vlist de voorzittersrol nog tijdelijk waar. Dat doet hij al vanaf het moment dat Martin van Rijn minister werd. De overige leden zijn Ingrid de Boer, Paul Depla, Winfried Houtman, Richard Janssen en Desirée Uitzetter.