Opzet onderzoek
Het IVO deed onderzoek naar de nazorg die de verslavingszorg biedt aan cliënten. Cliëntenraden en bestuurders van elf instellingen voor verslavingszorg hebben meegewerkt aan het onderzoek. Op basis van de resultaten heeft Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg en verslaving, een artikel geschreven dat is verschenen in het dossier “de kater van de nazorg” (nummer juni 2008).

Opdrachtgever
Psy

Publicatie
Verslag: Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg (pdf, 97 kB)

Onderzoekers
Lisette Oliemeulen en Agnes van der Poel