Achtergrond
Yes We Can Clinics (YWCC) is een jeugdkliniek voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar met meervoudige psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Het therapeutisch behandelklimaat speelt een belangrijke rol in de behandeling die YWCC biedt. De behandeling wordt geboden in ‘een sfeer van onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie’, zoals zij dit verwoorden. Hierdoor ontstaat volgens YWCC de wil en de kracht om te veranderen. YWCC wil inzicht krijgen in de meest recente wetenschappelijke inzichten over de invloed van het therapeutisch behandelklimaat als factor in de behandeling en vroeg aan onderzoeksinstituut IVO een literatuurstudie hiernaar uit te voeren.

Doelstelling
Doel van de literatuurstudie is het verkrijgen van inzicht in de werkzame mechanismen van het therapeutische leefklimaat in een klinische setting, die bijdragen aan het herstel. We richten ons zowel op werkzame mechanismen van het therapeutische leefklimaat in het algemeen, als op enkele kenmerkende eigenschappen van de klinische behandeling bij YWCC.

Opzet
Op basis van deskresearch en gesprekken met de opdrachtgever stellen we vast wat de veronderstelde werkzame elementen zijn van het bestaande therapeutische klimaat bij YWCC. De veronderstelde werkzame elementen die we hieruit destilleren, toetsen we aan de literatuur. De literatuurstudie richt zich op reviews en meta-analyses gepubliceerd in de afgelopen twintig jaar. Hiervoor includeren we Engelstalige en Nederlandstalige reviews gepubliceerd in peer-reviewed journals, waarin onderzoek is gedaan naar de invloed van het leefklimaat of therapeutisch klimaat en duur van de behandeling bij een doelgroep met dezelfde range in leeftijd en/of vergelijkbare psychische problematiek als bij YWCC.

Looptijd
September 2020 – december 2020

Financier
Yes We Can Clinics

Onderzoeksteam
Barbara van Straaten (projectleider en senior onderzoeker)
Margriet Lenkens (adviseur)
Gera Nagelhout (adviseur)