Achtergrond
Fitness voor je Mind is een project van Young in Prison en de Academische Werkplaats Risicojeugd. Voor deze organisaties voert het IVO een onderzoek uit over de ervaringen van jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen met een Mindfulness-training.

De behandeling binnen de gesloten (forensische) jeugdzorg richt zich op het herstellen van deze balans en het verminderen van de kans op terugval in criminaliteit, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van verbale en cognitieve-gedragstherapeutische elementen. Maar jongeren lijken hiervoor niet altijd responsief, vanwege internaliserende problematiek, zoals onrust of slapeloosheid die ontstaan door verblijf in geslotenheid. Mindfulness biedt hiervoor mogelijk een oplossing.

Na een eerdere succesvolle pilot met mindfulness is het streven nu om een structureel behandelaanbod van mindfulness aan te bieden. Geen standaard training, maar een speciaal ontwikkelde, energieke versie, met inzet van urban arts en sports en artistieke rolmodellen, die aansluit bij de leefwereld van jongeren. De training wordt aangeboden door Young in Prison.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van ervaringen van jongeren in de gesloten (forensische) jeugdzorg met de mindfulness-training.

Opzet
Het ontwerp van het onderzoek gebeurt in samenwerking met de Academische Werkplaats Risicojeugd en Young in Prison. We houden semi-gestructureerde interviews met jongeren die in een gesloten jeugdzorgstelling of justitiële jeugdinrichting verblijven en meedoen aan de mindfulness-training. Dit doen we voorafgaand aan de training, waarbij we deelnemers vragen naar hun motivatie en verwachtingen, en na afloop, waarin we met hen in gesprek gaan over hun ervaringen en eventuele resultaten van de training.

We presenteren de resultaten in een beknopt rapport.

Looptijd
September 2020 – april 2021

Financier
Young in Prison

Onderzoeksteam
Margriet Lenkens (onderzoeker)
Eva Mulder (projectleider Academische Werkplaats Risicojeugd)
Lotte van Elp (programmacoördinator Young in Prison)
Gera Nagelhout (Chief Science Officer)